קרן פנסיה

עבור רבים מאיתנו, במיוחד הצעירים, פנסיה נראה רחוק ולא רלבנטי. אבל בפועל, פנסיה אמורה להטריד את כולנו וצבירה לקראת גיל פרישה היא צבירה חשובה מאין כמוה ולכן אין לעובדים להקל ראש בנושא הזה של חיסכון לפנסיה. החיסכון לפנסיה מתבצע ע"י הפקדות של העובד והפקדות של המעביד בהתאם לחוזה העבודה בו מועסק העובד או בהתאם להסכם הנחתם בין העובד למעביד.

בקרן פנסיה יש מספר מסלולים ורצוי להתאים את המסלול המתאים לך בהתאם למצב משפחתי, גיל, העדפות, מצב בריאותי.

קרן פנסיה נועדה לתת לעובד רמת חיים סבירה בתום שנות עבודתו על ידי תשלום פנסיה חודשית מגיל פרישה למשך כל החיים, וכן במקרים של נכות או מוות (במקרה זה פנסיית שאירים). בדרך כלל, זכאי העובד ליהנות מפנסיה חודשית בהגיעו לגיל פרישה, לאחר שבמשך שנות העבודה צבר זכויות ושילם תשלומי פנסיה מדי חודש.

פנסיה חובה מהי ?
יום 30.12.07 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק,על בסיס עקרונות ההסכם בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (הסכם פנסיה חובה לכל העובדים בישראל).

בכך ניתן האות לתחילתה של מציאות חדשה בשוק העבודה בכל הנוגע לחובות המעסיק לביטוח הפנסיוני של עובדיו,כאשר החל מתחילת 2008 קיימת חובה לכל מעסיק פרטי בישראל לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני. לפיכך המשמעות המרכזית היא שכל עובד שכיר בישראל זכאי לפנסיה.

צו ההרחבה מאפשר,לראשונה בתולדות המדינה,לכל העובדים במשק (גברים מעל גיל 21 ונשים מעל גיל 20) ליהנות מחיסכון לעת זקנה.הצו מחייב את המעסיקים להפריש כספים לפנסיה עבור העובדים,דבר שלא היה נהוג בחלקים נרחבים במגזר הפרטי בשנת 2008,המוגדרת כתקופת מעבר לכניסת צו ההרחבה,כל עובד זכאי לביטוח פנסיוני ולביצוע ההפרשות לאחר 9 חודשים ממועד תחילת העסקתו. החל משנת 2009 יהיה העובד זכאי לפנסיה בתום 6 חודשים מתחילת העבודה.עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח כבר בביטוח פנסיוני,יהיה זכאי לביצוע ההפרשות לאחר 3 חודשים מיום כניסתו לעבודה,רטרואקטיבית. גובה ההפרשות מצד המעסיק והעובד יגדלו בהדרגה: בשלב הראשון העובד והמעסיק יפרישו יחד 2.5% מהשכר והסכום יגדל -2.5% כל שנה בהדרגה עד שבשנת 2013 יחויב המעסיק להפריש 10% (5% ע"ח פיצויים ו-5% לתגמולים) והעובד יפריש 5% נוספים.מעסיק שלא ידאג לפנסיה לעובד יעבור על הצו ועלול להיענש.

הפנסיה היא פנסיה מקיפה,שתכלול גם ביטוח למקרים של נכות או מוות של העובד

כתבה מעולה המסבירה למה לא כדאי למשוך כספי פיצויים