ביטוח בריאות

לא סתם אומרים העיקר הבריאות. ביטוח בריאות מאפשר לך ולמשפחתך להתמודד עם מצבים של מחלה או עם צורך בריאותי, ומעמיד לרשותך את האמצעים לקבלת הטיפול הנחוץ לך, במהירות ומבכירי הרופאים בארץ ובעולם.

עיקרי הסעיפים המכוסים בביטוח בריאות פרטי הינם: ניתוחים בארץ, ניתוחים בחו"ל, השתלות בארץ ובחו"ל, תרופות מצילות חיים ותרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי. כמו כן ניתן לרכוש נספחים נוספים לכיסוי ניתוחי מקיף יותר, כגון מחלות קשות, ביטוח סיעודי, מחליפי ניתוח, שירותי רפואה מונעת ושירותי חירום והתייעצות עם רופא בשעת הצורך.


ביטוח בריאות בישראל נשען על שלושה מרכיבים:

1. חוק ביטוח בריאות ממלכתי - חוק המבוסס על צדק, שוויון ועזרה הדדית, לפיו זכאי כל תושב בישראל להיות חבר באחת מקופות החולים עפ"י רצונו ולהיות מכוסה בסל של שירותים רפואיים בסיסיים. חוק הבריאות הממלכתי חשוב וחיוני ומעניק סל שירותים בסיסיים אך מתאים בעיקר לטיפול במחלות שגרתיות, בדיקות, חיסונים ועוד. גם שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים, לא מכסים את כל הצרכים הרפואיים להם אנו זקוקים או חלילה עלולים להזדקק בעתיד.

2. שב"ן (שירותי בריאות נוספים של קופות החולים) - תקנון המעניק מגוון שירותים רפואיים נוספים כגון: רפואת שיניים, בדיקות הריון,בדיקות תקופתיות וכו', אשר אינם מכוסים במסגרת החוק וניתן להצטרף אליהם בצורה וולנטרית בתוספת תשלום. לדוגמא: "כללית מושלם","מכבי זהב", "מאוחדת עדיף" "לאומית ועוד".

3. ביטוח בריאות פרטי - חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחיים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו"ל, השתלות בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, כיסויים אשר אינם מכוסים או מכוסים באופן חלקי במסגרת השב"ן או בחוק הבריאות הממלכתי.


ביטוח הבריאות הפרטי נועד לתת פתרון מציל חיים לכיסוי תחומי הרפואה השונים שאינם זוכים למענה ראוי במסגרת שירותי הרפואה הציבורית כגון: השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל הבריאות וכיסוי לניתוחים בחו"ל על פי בחירת המבוטח.

בנוסף ביטוח הבריאות הפרטי מספק מענה לכל הקטסטרופות הרפואיות, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מיוחדות וכן כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל, על פי בחירת המבוטח.

מה כולל הכיסוי?
כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל, השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל, ייעוץ רפואי מיוחד, תרופות מיוחדות, שירותים רפואיים ייחודיים, ניתוחים פרטיים בחו"ל.

הכיסוי לניתוחים כולל:

  • ניתוחים שתואמו על ידי החברה – כיסוי מלא.
  • שכר מנתח פרטי, חדר ניתוח ועוד.
  • הטסה רפואית (על פי צורך רפואי).
  • כיסוי להוצאות הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ניתוח בישראל.
  • שירותי מידע והכוונה לספקי שירות בחו"ל.

השתלות
כיסוי להשתלות הבאות: לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם. כיסוי להשתלת מח עצם עצמית, כיסוי להשתלות מעי, כיסוי להשתלת שחלות.

טיפולים מיוחדים בחו"ל
כיסוי לטיפולים וניתוחים מיוחדים בחו"ל המתואמים עבור המבוטח.

תרופות מיוחדות
כיסוי לתרופות להן נזקק המבוטח, שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות (חוק בריאות ממלכתי), או שאינן מכוסות למבוטח במסגרת הסל בשל התוויה הקבועה בסל השונה מהצורך הנדרש למבוטח.


ביטוח מחלות קשות

* ניתן לרכוש כנספח או כביטוח stand alone בתוספת תשלום.
אין זה סוד שתכנית ביטוח הבריאות הממלכתית ותכניות הביטוח המשלימות של קופות החולים אינן מכסות את כל הסיכונים הבריאותיים הקיימים ובוודאי אינן מאפשרות שמירה על רמת חיים נאותה בעת גילוי מחלה קשה המצריכה טיפול מיוחד, ארוך וקשה.

פיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה
ביטוח מחלות קשות הינו תכנית ביטוח בריאות ייחודית המעניקה לך כיסוי למצב בו תאובחן כחולה במחלה קשה מתוך רשימה של מחלות שונות, ובמסגרתה תקבל פיצוי חד פעמי, שאינו תלוי בסכום ביטוח בסיסי. באמצעות סכומי הביטוח תוכל להתמודד טוב יותר עם מצבך הבריאותי החדש ועם ההוצאות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה ותוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופת מחלתך.