קופת גמל

קופות גמל הן אחד מהכלים הפיננסיים המשתלמים ביותר להשקעה, כאשר לחוסך יש מגוון רחב של קופות לבחירה וכאמור ניתן לבחור בין מסלול מנייתי למסלול סולידי. כמובן שבמסלול מנייתי רמת הסיכון והתנודתיות גבוהה ובמסלול מנייתי התנודתיות נמוכה ואין שינויים קיצוניים בתשואה המצטברת. הן עצמאים והן שכירים יכולים להשקיע בקופות גמל כסיכון פנסיוני ולבחור באיזה חברה הם בוחרים להשקיע.

חשוב לציין שקופת גמל אינה קופה משלמת לקצבה ולכן בגין פרישה יצטרך העובד להעביר את הכסף מקופת הגמל לקרן הפנסיה על מנת לקבל פנסיה חודשית. כמו כן, ניתן לנייד כספים המושקעים בקופת גמל לכל קופה אחרת שבוחר העובד.

בחירת מסלול ההשקעות שלך נעשה מתוך ראיית ארוכת טווח ומתוך רצון לתת מענה הולם ומותאם אישית לך. בחירת המסלול המתאים לך נעשה עפ”י פרמטרים שונים : גיל, מצב משפחתי ,מצב כלכלי, אופי ההשקעה המתאים לך ביותר, העדפות אישיות , מידת סיכון/סיכוי שאתה מעדיף. גם לאחר בחירת מסלול מסויים ניתן לעבור ממסלול למסלול ללא קושי ובצורה מהירה ופשוטה.