ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח המאפשר לך לקבל פרמיית פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה. ביטוח זה יכול להתקיים בעקבות מחלה,נכות,תאונת עבודה ועוד. אובדן כושר עבודה מאפשר לאדם הנפגע ולבני משפחתו להמשיך את חייהם מבלי לדאוג לבעיות כלכליות. אובדן יכולת לעבוד עלול להיות מאוד משמעותי, יש הוצאות, מיסים, נפשות לכלכל. ללא היכולת לעבוד יהיה קשה ביותר להתקיים בתנאים אלו.

ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח לנו משכורת חודשית קבועה בסך של עד 75% משכר הברוטו של העובד. פרמיה זו תשולם עד גיל 67 של העובד או עד תקופה מסוימת שנקבעה מראש בפוליסת הביטוח.

כאשר חותמים על פוליסת ביטוח מומלץ לקיים מספר הרחבות, ביטוח אובדן כושר עבודה רגיל לא כולל בתוכו סעיפים כמו אובדן יכולת עבודה בעקבות פיגוע, ניסיון התאבדות, סמים, טיסה, מלחמה ועוד. על מנת שלא להגיע למצב לא נעים בו רכשתם ביטוח אובדן כושר עבודה שלא מכסה אתכם כראוי יש לערוך פגישת ייעוץ להערכת סיכונים.

הרחבות מומלצות לביטוח אובדן כושר עבודה הן:

  • נכות חלקית - קבלת פרמיה חודשית החל מ 25% מהשכר ברוטו במידה ולא איבדתם את כושר העבודה לחלוטין.
  • פיצוי הריון ומילואים.
  • פיצוי רטרואקטיבי - קיימת תקופת המתנה עד לתשלום הראשון (יש להוכיח כי איבדת את כושר העבודה) פיצוי זה מחזיר לכם תשלום רטרואקטיבי על זמן ההמתנה.

מספר סעיפים שכדי לבחון כאשר אתם מתעניינים ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה:

  • הגדרת מצב - כיצד מגדירה חברת הביטוח אובדן כושר עבודה, כול חברה על פי הקריטריונים שלה.
  • כיסוי - מה בדיוק כולל כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה, האם הוא כולל תשלום עבור שירותים רפואיים, אשפוז, שיקום וכדומה.
  • חזרה לעבודה - מה קורה אם וכאשר חזר לך כושר העבודה לפני גיל 67 (או תום תשלום הפיצויים), האם אתה ממשיך לקבל את אותה הפרמיה, חלק ממנה או כלל לא.
  • סוג המקצוע - בוחנת את היכולת של האדם לעבוד במקצוע אחר, רופא שנפצע לא יעבוד במקום אחר בעוד שמזכירה (היכולה לעבוד במקומות אחרים) לא תקבל פיצוי.

אובדן כושר עבודה בא להגן על המבוטח מפני מקרה כתוצאה ממחלה או תאונה, בו יאבד המבוטח את כושר עבודתו בשיעור של 75%. כאמור, המבוטח אינו יכול להמשיך לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר והמצב בו הוא נתון יימשך מעבר לתקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה.

ההגדרות בביטוח אבדן כושר עבודה המופיעות בפוליסה, מאוד משמעותיות וחשובות למבוטח, ולפיכך יש לבחון בעת רכישת הפוליסה מתי אדם ייחשב כזכאי לתגמול ובין אם ההגדרה תואמת את מקצועו.

כתבה מעניינת שקראתי על אובדן כושר עבודה